Biograf

Her påføres smøremidler eller lim, og møtrikken skrues på bolten